آموزش OpenConnect برای اندروید

OpenConnect – Android

 

ابتدا کانکشن را از این جا دانلود کنید

پس از نصب کانکشن طبق مراحل زیر ادامه دهید

آدرس سرور : open.baharvpn.net


تیک را بزنید

open.baharvpn.net

open1.baharvpn.net

open2.baharvpn.net

نویسنده : web